spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Zaproszenie na Powiatowy Konkurs Językowy „World of Words”

28 kwietnia, 2024

Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim zapraszają uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych do udziału w Konkursie Językowym World of Words. Temat tegorocznego konkursu to:

„Travel and holidays”

Regulamin konkursu:

  • Konkurs odbędzie się 23 maja 2024 r. o godzinie  1000 .
  • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie prosimy przesyłać na adres mailowy: spgruszow@wp.pl na załączonym formularzu zgłoszeniowym lub przekazać telefonicznie na nr 14 6423939 do 21 maja (wtorek).
  • Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap na terenie szkół macierzystych, drugi na terenie Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim.
  • Do konkursu każda szkoła może zgłosić  maksymalnie 3 uczniów, którzy zostali wyłonieni w przeprowadzonych przez szkołę macierzystą eliminacjach szkolnych.
  • Wypełnione i podpisane przez rodziców zgody należy dostarczyć do organizatora w dniu konkursu.
  • Konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej i obejmuje różne formy zadań językowych sprawdzających wiedzę leksykalną z tematu „Travel and holidays”.
  • Tytuł LAUREATA konkursu oraz nagrody rzeczowe otrzymują osoby, które zajęły I,II i III miejsce .
  • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi tego samego dnia.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.