spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Plan lekcji

Plan lekcji rok szkolny 2022/2023

Podział godzin