spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do klasy I
i oddziałów przedszkolnych

Dyrektor Szkoły ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I. Szczegóły rekrutacji w załącznikach.

 

Deklaracja kontynuowania nauki

Kryteria

Regulamin rekrutacji klasa 1

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Zarządzenie Burmistrza

Zasady rekrutacji do przedszkola 2023/24