spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Oddział przedszkolny