spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim

Deklaracja dostępności 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

 

Formularze i wnioski:

Karta zgłoszenia do świetlicy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Regulaminy:

Regulamin wycieczek

Regulamin świetlicy szkolnej