spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Kadra pedagogiczna

Kadra SP w Gruszowie Wielkim w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp. Nazwisko i imię Pełniona funkcja Przedmiot nauczany
1 mgr Jarzwiec Marcin Dyrektor SP
w Gruszowie Wielkim
– matematyka
– fizyka
– informatyka
– edukacja dla bezpieczeństwa
2 mgr Bzduła Dorota Wychowawca kl. II – nauczanie zintegrowane
– oligofrenopedagogika
3 mgr Kuta Beata Pedagog szkolny

Wychowawca kl.III

 

– edukacja wczesnoszkolna
– plastyka
– terapia psychologiczno-pedagogiczna
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
4 mgr Mateusz Soja – wychowanie fizyczne
5 mgr Fryz Teresa Wychowawca oddziału przedszkolnego – edukacja przedszkolna
6 mgr Gadziała Marta Wychowawca kl. IV – matematyka
– fizyka
– technika
– geografia
– oligofrenopedagogika
7 mgr Kawa Alicja – nauczanie zintegrowanie
8 mgr Kijowska Ewa Wychowawca kl. VIII – chemia
– język angielski
9 mgr Kogut Barbara Wychowawca kl. VI – język angielski
– nauczanie zintegrowane
– informatyka
10 mgr Krzanowska Lucyna Logopeda szkolny – muzyka
– technika
– plastyka
– logopedia
11 mgr Parkosz Leokadia Wychowawca kl. I – nauczanie zintegrowane
– oligofrenopedagogika
12 mgr Partyńska Katarzyna Wychowawca kl. VII – matematyka
– przyroda
– biologia
– geografia
– nauczanie zintegrowane
13 mgr Sosin Dominika Bibliotekarz – bibliotekoznawstwo
– nauczanie zintegrowane
14 mgr Tabor Jadwiga Wychowawca oddziału przedszkolnego – nauczanie zintegrowane
– gimnastyka korekcyjna
– oligofrenopedagogika
15 mgr Więcek Anna Wychowawca kl. V

opiekun SU

– język polski
– historia
– wos
16 mgr Wątroba Ewelina -język polski
17 mgr Synowiec Marek -religia
18 mgr Zbaraza Natalia – język niemiecki
19 mgr Burzec-Barabasz Jolanta Psycholog
20 mgr Wojakowicz-Boryczka Olga -historia
– doradztwo zawodowe
21 mgr Zaucha Małgorzata Nauczyciel wspomagający – nauczanie zintegrowane
– świetlica

 

Tutaj znajdują się adresy email nauczycieli