spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Konkursy i olimpiady

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2023/2024

https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-przedmiotowe/konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-2023-2024/