spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Oferta szkoły

Oferta edukacyjna naszej szkoły

1. Pozalekcyjne, nieodpłatne przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, muzycznych, plastycznych, sportowych, recytatorskich:
a. konkursy wiedzy w tym kuratoryjne
b. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
c. konkurs BRD
d. Płomień, Meloman, Śpiew Otwiera Niebo
e. Międzypowiatowy Turniej Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”
f. Mistrz Ortografii Powiatu Dąbrowskiego
g. Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Broaden your mind”

2. Międzyszkolne i szkolne konkursy oraz dni tematyczne organizowane przez naszą szkołę:
a. Powiatowy Konkurs Literacki inspirowany życiem i działalnością Kardynała Stefana Wyszyńskiego
b. Powiatowy Konkurs Plastyczny inspirowany życiem i działalnością Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla I-III
c. Powiatowy Konkurs Językowy „World of Words”
d. Konkurs o Tytuł Mistrza Języka Polskiego
e. szkolne konkursy tematyczne z języka polskiego, angielskiego i matematyki

3. Wycieczki edukacyjne i krajoznawcze służące integracji dzieci, wpierające ich rozwój fizyczny:
a. wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”
b. wyjazdy do kina i teatru

4. Imprezy szkolne oraz środowiskowe:
a. andrzejki szkolne
b. zabawa choinkowa
c. zabawa walentynowa
d. mikołajki szkolne
e. grille i ogniska klasowe
f. Dzień Matki, Ojca, Babci i Dziadka
g. Dzień Rodziny
h. Światowy Dzień Zdrowia
i. spotkania opłatkowe
j. Pierwszy Dzień Wiosny

5. Organizacja uroczystości i akcji mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do tradycji i dziedzictwa narodowego:
a. akcja ministerialna „Szkoła Pamięta”
b. Dzień Patrona
c. akcja ,, Szkoła do Hymnu”
d. Dzień Pamięci Ofiar Katyńskich
e. rocznica napaści sowieckiej na Polskę
f. Narodowe Święto 3 Maja
g. Narodowe Święto Niepodległości
h. Dzień Papieski
i. Dzień Edukacji Narodowej
j. Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

6. Zajęcia rozwijające i wyrównawcze.

7. Spotkania mające na celu wsparcie psychologiczne uczniów oraz zapobieganie patologiom i destrukcyjnym zachowaniom:
a. spotkania z psychologiem i pedagogiem
b. zajęcia z logopedą
c. spotkania z pielęgniarką dotyczące szkodliwości palenia papierosów i korzystania z używek
d. pogadanki z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczące bezpieczeństwa na drogach oraz coraz powszechniejszego zjawiska cyberprzemocy

8. Współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi :
a. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
b. Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
c. Dąbrowski Dom Kultury
d. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
e. Ośrodek Spotkania Kultur
f. Miejska Biblioteka Publiczna

9. Udział w programach, projektach i kampaniach społecznych:
a. akcja ,, Rzuć palenie razem z nami!”
b. program ,, Znamię! Znam je?”
c. program „Trzymaj Formę”
d. Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo
e. Erasmus +
f. „Idą Święta – nie o SMS-ie, lecz kartce pamiętaj”
g. program Edukacyjna Sieć Antysmogowa

10. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu.