spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Egzamin ósmoklasity

Egzamin ósmoklasisty

 

Linki, pod którymi znajdują się potrzebne informacje na temat egzaminu ósmoklasisty:

 

     

 

Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący pierwszy etap edukacji – szkołę podstawową. Jego celem jest nie tylko określenie poziomu wiedzy i wykształcenia, zdobytego przez ucznia – egzamin ósmoklasisty zastępuje również egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej.

Jego wyniki są szczególnie istotne wówczas, gdy liczba chętnych do szkoły jest wyższa, niż wolnych miejsc w danej szkole.

 

O egzaminie:

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W 2023 r. egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 

Przedmioty na egzaminie:

W roku szkolnym 2022/2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego.

Uczeń może wybrać tylko ten język obcy, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Terminy egzaminu 2023:

W terminie głównym:

 • język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz.9:00

 

W terminie dodatkowym:

 • język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 • matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników – 3 lipca 2023 r.
Termin wydawania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 6 lipca 2023 r.