spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców
w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodnicząca Rady Rodziców: Bania Bożena

Zastępca: Taraska Anna

Skarbnik: Mrówka Anna