spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Zebrania z rodzicami

ROK SZKOLNY 2023/2024

Wywiadówka

16 kwietnia odbędzie się spotkanie z rodzicami
wg następującego porządku:

godz. 13.30 – OP I i II
godz. 17:00 – kl I-VIII

Każda klasa spotyka się w swojej klasopracowni.
W czasie wywiadówki będą w szkole dostępni wszyscy nauczyciele oraz specjaliści.
Dyr. SPGW M. Jarzwiec

Wywiadówka

30 stycznia odbędzie się spotkanie z rodzicami
wg następującego porządku:

godz. 13.30 – OP I i II
godz. 16:00 – kl I-IV
godz. 17:00 – kl V-VIII

Każda klasa spotyka się w swojej klasopracowni.
W czasie wywiadówki będą w szkole dostępni wszyscy nauczyciele oraz specjaliści.
Dyr. SPGW M. Jarzwiec

 

Wywiadówka

14 listopada odbędzie się spotkanie z rodzicami
wg następującego porządku:
godz. 13.30 – OP I i II
godz. 16:00 – kl I-IV
godz. 17:00 – kl V-VIII
Każda klasa spotyka się w swojej klasopracowni.
W czasie wywiadówki będą w szkole dostępni wszyscy nauczyciele oraz specjaliści.
Dyr. SPGW M. Jarzwiec

 

 

 

Wywiadówka
26 stycznia odbędzie się spotkanie z rodzicami
wg następującego porządku:

godz. 13:00 – OP1
godz. 13.30 – OP2
godz. 16:00 – kl I-IV
godz. 17:00 – kl V-VIII

Każda klasa spotyka się w swojej klasopracowni.
W czasie wywiadówki będą w szkole dostępni wszyscy nauczyciele oraz specjaliści.

Dyr. SPGW M. Jarzwiec

 

Wywiadówka

24 listopada odbędzie się spotkanie z rodzicami
wg następującego porządku:

godz. 16:00 – kl I-IV
godz. 17:00 – kl V-VIII

Każda klasa spotyka się w swojej klasopracowni.
W czasie wywiadówki będą w szkole dostępni wszyscy nauczyciele oraz specjaliści.

Dyr. SPGW M. Jarzwiec