spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Świadomi swoich pasji

Świadomi swoich pasji

 

 

W naszej szkole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt „Świadomi swoich pasji” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2012 roku, a zakończona będzie 31 października 2012 roku. Projekt obejmuje trzy grupy zajęć rozwijających:

  • rekreacyjno-sportowe
  • astronomiczne
  • literackie

 

Celem zajęć rekreacyjno-sportowych jest podniesienie sprawności fizycznej uczniów oraz nabycie przez nich umiejętności samoobrony. Zajęcia astronomiczne mają na celu wykorzystanie wiedzy uczniów z zakresu astronomii w praktyce. Natomiast zajęcia literackie zakładają rozwój kompetencji kluczowych w zakresie świadomości literackiej i ekspresji kulturalnej.

Grupa zajęć rekreacyjno-sportowych obejmuje karate, nordic walking, naukę jazdy na łyżwach i nartach. Ponadto przewidziane są wyjazdy uczniów biorących udział w projekcie na lodowisko oraz nauka jazdy na stokach narciarskich.

W ramach zajęć astronomicznych odbywają się spotkania w pracowni geograficznej. Przewidziane są również wyjazdy w Góry Świętokrzyskie oraz w Góry Stołowe.

Zajęcia literackie służą kształceniu umiejętności, analizy i interpretacji dzieła literackiego oraz rozwijaniu zainteresowań literackich. W ramach tychże zajęć przygotowywane są wieczorki literackie oraz przedstawienie teatru jednego aktora.

 

Nauka jazdy na nartach

 

Nordic walking

 

Wieczorki literackie