spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Erasmus+

Erasmus+

POWER SE „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

„Razem w przyszłość” to projekt edukacyjny, który został zrealizowany w Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim w ramach programu POWER „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.” Na przeprowadzenie przedsięwzięcia szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 64 604,25 zł.

Założeniem projektu jest rozwój i poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli, przygotowanie kadry do wdrożenia innowacji edukacyjnych na swoich przedmiotach oraz wymianę doświadczeń ze szkołami europejskimi.

Przed planowanymi mobilnościami 5 nauczycieli brało udział w stacjonarnym kursie językowym, którego celem było opanowanie języka angielskiego w stopniu pozwalającym na udział w szkoleniach zagranicznych.

W styczniu panie Katarzyna Partyńska, Marta Gadziała i Elżbieta Kaczocha uczestniczyły w kursie „Fluency&Language Development for Educational Staff” na Malcie. Efektem tego działania był rozwój umiejętności w zakresie wymowy, słownictwa i gramatyki. Dobór metod i technik nauczania znacząco wpłynął na poprawę płynności i pewności w posługiwaniu się językiem.

Panie Małgorzata Zaucha i Ewa Kijowska wzięły udział w szkoleniu „CLIL in Primary School: Make it work, make it effective” we Florencji. Kurs wyposażył nauczycieli w pomysły, strategie i działania dotyczące implementacji języka obcego na różnych przedmiotach.

„ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity” to ostatnia mobilność, której uczestnikami byli pan Marcin Jarzwiec i pani Barbara Kogut. 30-godzinne szkolenie miało za zadanie pokazać jak efektywnie używać narzędzi ICT, aby promować naukę, współpracę i kreatywność na różnych jednostkach lekcyjnych. Uczestnicy poznali nowoczesne metody i techniki pracy, które mają na celu rozbudzenie zainteresowania oraz twórczego myślenia u uczniów.

Nabyte podczas kursów nowe umiejętności są wykorzystywane w codziennej praktyce dydaktycznej, co wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły. Dzięki temu nasza placówka jest miejscem dobrze wyposażającego uczniów w wiedzę oraz stale rozwijającym się, z warsztatem pracy dorównującym standardom europejskim.

Projekt był realizowany do 30 września 2022 roku.