spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca: Wojciech Wójcik

Zastępca: Bartłomiej Mosik

Skarbnik: Kacper Sajdera