spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodnicząca: Angelika Ruman

Zastępca: Filip Rokita

Skarbnik: Bartłomiej Mosik