spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Powiatowy Konkurs Matematyczny „MAT-MIX”

29 kwietnia, 2024

W poniedziałek 8 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej w Szczucinie odbył się etap rejonowy Powiatowego Konkursu Matematycznego „MAT-MIX”. Była to pierwsza edycja tego konkursu, w której wzięło udział 13 szkół z powiatu dąbrowskiego.

Każda szkoła mogła zgłosić jednego uczestnika z każdego poziomu klas. W rezultacie do konkursu przystąpiło 46 uczniów. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w poszczególnych kategoriach: Magdalena Dynak- klasa IV, Miłosz Ptak- klasa V, Jakub Szwiec- klasa VI, Mikołaj Kowal-klasa VII.

Konkurs ten miał na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów szkół podstawowych. Dał również możliwość uczniom do sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych dostosowanych do ich wieku i zdobytej wiedzy oraz porównania ich z innymi. Cały konkurs przebiegał w miłej i spokojnej atmosferze, choć emocji na pewno nie brakowało.

W czwartek 23 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcie tego konkursu i uroczyste rozdanie nagród. Starosta dąbrowski, Burmistrz Szczucina oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczucinie wręczyli zwycięzcom dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Miło nam poinformować, że I miejsce w kategorii klas VII zdobył Mikołaj Kowal. GRATULUJEMY! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wykonaną pracę oraz godne reprezentowanie naszej szkoły i liczymy na dalszy rozwój matematyczny.

Opracowanie p. Marta Gadziała