spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

WYWIADÓWKA

26 stycznia, 2024

30 stycznia odbędzie się spotkanie z rodzicami
wg następującego porządku:

godz. 13.30 – OP I i II
godz. 16:00 – kl I-IV
godz. 17:00 – kl V-VIII

Każda klasa spotyka się w swojej klasopracowni.
W czasie wywiadówki będą w szkole dostępni wszyscy nauczyciele oraz specjaliści.
Dyr. SPGW M. Jarzwiec