spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

27 marca, 2024

26 marca 2024r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Konkurs ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Ze względu na tematykę uczniowie muszą wykazać się umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów) oraz wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki ,ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, historii, ekologii, a w szczególności wiedzy i umiejętności racjonalnego zachowania w sytuacji niestandardowej i stresującej oraz znajomości sprzętu i jego zastosowania.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Magdalena Dynak i Zofia Taraska z klasy IV w kategorii klas I-IV oraz Milena Musiał z klasy VII i Bartłomiej Mosik z klasy VIII w kategorii klas V-VIII. Uczestnicy konkursu najpierw napisali test składający się z 30 pytań, a najlepsi zmagali się z pytaniami w części ustnej.

Uczennica Magdalena Dynak uplasowała się na III miejscu. GRATULUJEMY! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wykonaną pracę, włożony wysiłek i godne reprezentowanie naszej szkoły.

Opracowanie p. Marta Gadziała