spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

27 marca, 2024

W czwartek 21 marca 2024 roku odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2024. W tym roku przypadła jego XXXIII edycja, do której przystąpiło 23 uczniów. Każdy uczeń rozwiązywał zadania odpowiednio do swojej kategorii:

• klasa 2 – kategoria ŻACZEK – 6 uczniów
• klasa 3 i 4 – kategoria MALUCH – 10 uczniów
• klasa 5 i 6 – kategoria BENIAMIN – 5 uczniów
• klasa 7 – kategoria KADET – 2 uczniów

Po zakodowaniu kart odpowiedzi, Żaczki miały do rozwiązania 21 zadań, Maluchy 24 zadania, a pozostali uczniowie 30 zadań po 3, 4 i 5 punktów, na rozwiązywanie których było przeznaczone 75 minut.

W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia z matematyki. Zadania konkursowe miały na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, mobilizowanie do rozwijania zainteresowań i stwarzanie szans zdobycia cennych nagród w postaci międzynarodowych obozów matematycznych oraz nagród rzeczowych. Każdy uczestnik konkursu otrzymał symboliczny upominek: tangram chiński, z użyciem którego można ułożyć wiele ciekawych figur.

Na wyniki konkursu trzeba będzie poczekać około 5 tygodni.

Opracowanie p. Marta Gadziała