spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Spotkanie śródroczne

12 kwietnia, 2024

16 kwietnia odbędzie się spotkanie z rodzicami
wg następującego porządku:

godz. 13.30 – OP I i II
godz. 17:00 – kl I-VIII

Każda klasa spotyka się w swojej klasopracowni.
W czasie wywiadówki będą w szkole dostępni wszyscy nauczyciele oraz specjaliści.
Dyr. SPGW M. Jarzwiec