spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Spotkanie z rodzicami

19 września, 2023

Wywiadówka
21 września odbędzie się spotkanie z rodzicami
wg następującego porządku:

godz. 13:30 – OP1 i OP2
godz. 16:00 – kl I-IV
godz. 17:00 – kl V-VIII

W czasie wywiadówki będą w szkole dostępni wszyscy nauczyciele oraz specjaliści.

Dyr. SPGW M. Jarzwiec