spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Dzień Papieski

20 października, 2023

17 października 2023 roku odbył się w naszej szkole apel z okazji 45 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Uczniowie mieli możliwość usłyszeć o więzi jaka łączyła młodego Karola z Matką Bożą, a także o roli jaką odegrała w życiu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Najlepiej oddaje to motto papieskie: Totus Tuus Maria – Cały Twój Maryjo.

Opracowanie ks. Marek Synowiec