spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

25 marca, 2024

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą powierzaną dzieciom poniżej 16 roku życia i zabawami na terenie gospodarstwa rolnego oraz zasadami ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a) I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej;
b) II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, a jej treść powinna dotyczyć tematyki kampanii prewencyjnych, realizowanych w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś.

UWAGA! Przygotowane prace należy składać do sali 43 lub sekretariatu szkoły najpóźniej do 5 kwietnia 2024 r.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu.

Opracowanie p. Dorota Bzduła