spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Warsztaty dla rodziców i nauczycieli

15 października, 2023

5 października, w ramach pedagogizacji rodziców, dyrektor naszej  szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły podstawowej  w  Nieczajnie Górnej zorganizował warsztaty dla rodziców obydwu szkół pt. „Dlaczego warto wychowywać  dzieci w granicach i normach. Rodzice jako wzorce wychowawcze”.

Nauczyciele również uczestniczyli w tym dniu w doskonaleniu zawodowym z zakresu „Samotność, atomizacja. O trudnych emocjach nastolatków. Delegacja dla profilaktyki szkolnej”.

Obydwa spotkania poprowadził autorytet w dziedzinie pedagogiki i socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych pan Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w tym bardzo wartościowym spotkaniu.