spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

29 czerwca, 2022

24 czerwca to dzień oczekiwany przez wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022, długi czas zmagań z nauką i zdobywania nowych doświadczeń. Nie jest zaskoczeniem, że zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli jest to dzień niezwykle radosny, gdyż dobiegł końca rok intensywnej pracy, a zaczyna się zasłużony odpoczynek.

Tego dnia po uroczystej Mszy Świętej zgromadziliśmy się wszyscy w szkole, gdzie uczestniczyliśmy w akademii kończącej bieżący rok szkolny. Uroczystość zaczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Po powitaniu zgromadzonych gości, nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przez ósmoklasistów kolegom z klasy siódmej. Następnie obecna na uroczystości dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pani Marta Chrabąszcz odczytała List Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Pana Krzysztofa Kaczmarskiego, skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców, w którym podziękowała za trud, jaki podjęli oni w mijającym roku szkolnym oraz pogratulowała osiągniętych wyników. Wręczyła również statuetkę ufundowaną przez Burmistrza dla najlepszego absolwenta Bartosza Taraski.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Pan Dyrektor Marcin Jarzwiec, który podziękował za wieloletnią pracę w naszej szkole, zarażanie energią i milionami pomysłów oraz przekazywaną wiedzę, uśmiech i motywację do działania Pani Elżbiecie Kaczosze , która od września rozpocznie swoją, życiową przygodę w innej szkole. Słowa pożegnania skierował również do Pani Aleksandry Golec, osoby pracowitej, sumiennej, a przede wszystkim serdecznej dla wszystkich, która w tym roku odeszła na zasłużoną emeryturę. Zmiana miejsca czeka także księdza proboszcza – Józefa Szczęśniaka, do którego również skierował słowa podziękowania za wszystkie wspólne lata i życzenia wszelkiej pomyślności, obfitości bożych łask i samych dobrych ludzi wokół. Na szczególną uwagę zasługują również nasi tegoroczni absolwenci – uczniowie klasy ósmej, do których pan dyrektor skierował wiele ciepłych słów oraz życzenia z okazji zakończenia nauki w szkole podstawowej.

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Wręczone zostały również nagrody i dyplomy za wzorową frekwencję oraz za udział w licznych konkursach i zawodach sportowych. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana głównie przez uczniów klasy VII pod kierunkiem pani Anny Więcek, pani Marty Gadziały, pani Lucyny Krzanowskiej oraz pani Beaty Kuty, autorki dekoracji. Akademia była skierowana do tegorocznych absolwentów. Uczniom klasy ósmej w humorystyczny sposób przyznano tytuły i odznaczenia „za zasługi” dla klasy oraz szkoły. Po tej części siódmoklasiści złożyli życzenia starszym kolegom i wręczyli symboliczne upominki.

W dalszej kolejności głos zabrała przedstawicielka klasy ósmej Angelika Kowal, która skierowała bardzo piękne słowa podziękowania do dyrekcji, wychowawców i nauczycieli za otrzymaną wiedzę, opiekę i wychowanie. Słowa podziękowania i pożegnania skierowała również do pracowników obsługi oraz młodszych koleżanek i kolegów.

Po tej części przedstawiciele klas siódmych i ósmych zatańczyli wspólny taniec – belgijkę.

Na zakończenie pan dyrektor podziękował nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę, a uczniom za trud nauki w minionym roku szkolnym. Życzył wszystkim udanego wypoczynku wakacyjnego, a na koniec, tradycyjnie zabrzmiał ostatni dzwonek.

Opracowała: p. Marta Gadziała