spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

09 marca, 2023

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w kolejnej XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tematyka tegorocznej edycji ma uwrażliwić rodziców i dzieci na sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Uczestnicy konkursu powinni wykonać dwuwymiarową pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych ( klasy 0-3 i IV- VIII szkoły podstawowej) według następujących kryteriów:
• zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie,
• oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu,
• walory estetyczne pracy.
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
Laureaci konkursu na każdym z jego etapów zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi od współorganizatorów i patronów konkursu.

Termin oddawania prac konkursowych do szkoły upływa 27 .03.2023r.

Opracowanie: p. Dorota Bzduła