spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Rekrutacja do klasy 1 i oddziałów przedszkolnych

28 stycznia, 2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim ogłasza rekrutację do klasy 1 Szkoły Podstawowej oraz Oddziałów Przedszkolnych według następującego harmonogramu:

kl. 1
24 stycznia – 21 lutego 2024 – składanie wniosków dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły ( Gruszów Wielki, Sutków)
26 lutego – 8 marca 2024r. – składanie wniosków przez rodziców uczniów  niezamieszkałych w obwodzie szkoły

Oddziały przedszkolne:
24 stycznia – 20 lutego 2024r. – składanie wniosków przez rodziców dzieci, które już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych
28 lutego – 12 marca 2024r. – składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych dla dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do przedszkola

Dokładne informacje oraz wnioski o przyjęcie znajdują się w załącznikach.