spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Projekt ESA w naszej szkole

01 kwietnia, 2023

Nasza szkoła przystąpiła do Projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej realizowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Służy on zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu.

W ramach projektu na lekcjach wychowawczych zostały wyświetlone krótkie filmy edukacyjne, z których uczniowie dowiedzieli się skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza, jak wpływają na nasze zdrowie oraz jak im przeciwdziałać.

Dodatkowo klasa IV przygotowała krótkie  rymowanki popularyzujące tematykę smogu oraz prace plastyczne, na  których  zilustrowano   co powinniśmy, a czego nie powinniśmy robić, aby ratować środowisko, w którym wszyscy żyjemy.

Wynikiem realizacji projektu jest zamontowana tablica LED na elewacji szkoły umożliwiająca odczyt danych z czujnika smogu. Zapraszamy wszystkich do korzystania z informacji płynących z tablicy.

Opracowała: p. Barbara Kogut