spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Program „Laboratoria Przyszłości” – lekcje matematyki

05 czerwca, 2023

W ramach programu Laboratoria Przyszłości mogliśmy wyposażyć oraz wzbogacić pracownie w naszej szkole. Ze środków tej inicjatywy szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup pomocy m. in. z matematyki, które pozwalają w ciekawy sposób dochodzić do rozwiązań trudnych zadań matematycznych. Aby łatwiej zrozumieć geometrię przestrzenną w klasie 8 wykorzystaliśmy modele brył, które dodatkowo wyposażono w siatki tych modeli. Dzięki ich praktycznym zastosowaniom możemy lepiej zrozumieć treść zadań i wyobrazić sobie figury przestrzenne, które dotychczas sprawiały uczniom więcej problemów. Pozwala to na lepsze zrozumienie matematyki, ciekawe wskazywanie rozwiązań zadań oraz zdobywanie potrzebnych umiejętności. Z pewnością nauka oparta na praktycznych rozwiązaniach jest działaniem bardziej atrakcyjnym i efektywnym.

Aby polubić lekcje matematyki, należy je zrozumieć. Z pewnością łatwiej się uczyć z wykorzystaniem pomocy, które zostały zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Opracowała p. Marta Gadziała