spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Prezentacja projektu „Razem w przyszłość”

29 września, 2022

Szkoła Podstawowa im. Kard. S Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim realizowała projekt pod nazwą „Razem w przyszłość” w ramach programu Erasmus+, który jest unijnym programem edukacyjnym powstałym z myślą o umożliwianiu mobilności edukacyjnej, wymianie dobrych praktyk i tworzeniu partnerstw międzynarodowych.