spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

POWITANIE WIOSNY I ŚWIATOWY DZIEŃ LASU W NASZYM PRZEDSZKOLU

24 marca, 2023

21 marca 2023 r. obchodziliśmy w naszym oddziale przedszkolnym Światowy Dzień Lasu oraz Pierwszy Dzień kalendarzowej Wiosny.

Święto lasu zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 roku. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom znaczenia lasów w życiu zwierząt, roślin i ludzi oraz kształtowanie postawy opiekuńczej wobec przyrody.

Na początku przedszkolaki obejrzały bajkę pt. ,,W lesie”. Poznały rodzaje lasów, budowę drzew oraz zobaczyły etapy ich wzrostu, wysłuchały też wiersza ,,Kłótliwe drzewa”. Następnie dzieci dzieliły się wrażeniami na temat wyprawy do pobliskiego lasu, która odbyła się dzień wcześniej – 20 marca. Wszyscy żywo opowiadali o swoich wrażeniach, o tym co zobaczyli, usłyszeli i znaleźli w lesie.

Chodząc leśnymi dróżkami przedszkolaki poznawały przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Obserwowały las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic. Poznały różnorodność szaty roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste, krzewy, mchy i runo leśne. Słuchały odgłosów lasu, zbierały też „skarby”, głównie szyszki i żołędzie oraz szukały oznak Wiosny.

Wycieczka do lasu wzbogaciła wiedzę przedszkolaków oraz miała walory zdrowotne. Dzieci spędziły miło czas na świeżym, zdrowym powietrzu w otoczeniu pięknej, malowniczej przyrody leśnej.

Po żywej dyskusji nadszedł czas na zadania. Uzupełnialiśmy kart pracy związane z tematyką dnia, ćwiczyliśmy liczenie, doskonaliliśmy sprawność manualną i wykonywaliśmy prace plastyczne.

Zajęcia zakończyliśmy zabawą przy piosence ,,Mała Wiosna”, po której wybraliśmy się na plac przedszkolny i pożegnaliśmy zimę paląc Marzannę.

Opracowała: p. Jadwiga Tabor