spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Powiatowy Konkurs Językowy „World of Words”

12 kwietnia, 2023

Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim zapraszają uczniów klas siódmych i ósmych do udziału w Konkursie Językowym World of Words. Temat tegorocznego konkursu to:

„The natural world”

 

 Regulamin konkursu:

  • Konkurs odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. o godzinie 1000 .
  • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie prosimy przesyłać na adres mailowy: spgruszow@wp.pl do 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) na załączonym formularzu zgłoszeniowym.
  • Do konkursu każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów.
  • Wypełnione i podpisane przez rodziców zgody należy dostarczyć do organizatora w dniu konkursu.
  • Konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej i obejmuje różne formy zadań językowych sprawdzających wiedzę leksykalną z tematu „The natural world”.
  • Tytuł LAUREATA konkursu oraz nagrody rzeczowe otrzymują osoby, które zajęły I, II i III miejsce .
  • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi tego samego dnia.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.