spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Narzędzia ICT na lekcjach języka polskiego i angielskiego

25 września, 2022

W ramach projektu „Razem w przyszłość” realizowanego z programu POWER, dwóch nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w szkoleniu zagranicznym „ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity”. Efektem tego szkolenia były lekcje otwarte z języka polskiego oraz angielskiego, na których pojawiły się innowacyjne metody nauczania uwzględniające narzędzia ICT.

Podczas lekcji języka polskiego została wykorzystana platforma www.wordwall.net, która posłużyła do przygotowania rozsypanek wyrazowych oraz koła fortuny. W programie Canva opracowano dla uczniów infografikę oraz prezentację multimedialną wzbogaconą o materiały edukacyjne związane z tematem zajęć. Natomiast zadania o charakterze praktycznym zwizualizowano, korzystając z elektronicznej wersji zeszytu ćwiczeń.

Do wprowadzenia tematu z języka angielskiego wykorzystano platformę Page Tiger. Materiał został powtarzany za pomocą quizu oraz study table przygotowanych w programie Study Stack, natomiast podsumowanie oraz utrwalenie poznanych zagadnień językowych odbyło się za pomocą programu Spinner Wheel.

Do realizacji założonych celów na obydwu lekcjach posłużono się również stroną www.youtube.com.

Wynikiem przeprowadzonych działań było zaangażowanie i zmotywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Lekcje otwarte były także ciekawym doświadczeniem dla rodziców uczniów, którzy mieli możliwość poznania w praktyce ciekawych nowinek technologicznych, ułatwiających naukę ich pociechom.

 

Opracowanie: p.Barbara Kogut i p. Anna Więcek