spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

„Małopolski program wspierania uczniów” – nabór wniosków stypendialnych

20 lutego, 2024

15 lutego br. rozpoczęła się pierwsza edycja nowego programu wsparcia stypendialnego realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego pn. „Małopolski program wspierania uczniów” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytetu FEMP.06 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.

Adresatami programu są uczniowie zdolni znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Ze wsparcia jakie daje „Małopolski program wspierania uczniów” mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych (począwszy od klasy drugiej) oraz ponadpodstawowych (wszystkich typów) pobierający naukę na terenie Województwa Małopolskiego.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2023/2024 (od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.), a jego wysokość to:

4.200 zł brutto – dla uczniów klas 2-4 szkół podstawowych,
6.600 zł brutto – dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych,
7.200 zł brutto – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, z „Małopolskiego programu wspierania uczniów” współfinansowanego ze środków UE można składać od dnia 16 lutego do dnia 29 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://kuratorium.krakow.pl/malopolski-program-wspierania-uczniow-nabor-wnioskow-stypendialnych/?fbclid=IwAR2rxCopTan4oc0naANF-wFZel-ycrwB1iSrqHN0qJW-WtiYEMMahKlye9g