spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Konkurs WORLD OF WORDS rozstrzygnięty!

26 kwietnia, 2023

26 kwietnia odbyła się w naszej szkole II Edycja Powiatowego Konkursu Językowego WORLD OF WORDS pod hasłem „The natural world”. Założeniem przedsięwzięcia jest poszerzenie i utrwalenie zasobu słownictwa, stworzenie uczniom warunków do skonfrontowania swoich umiejętności językowych w rywalizacji z rówieśnikami z innych szkół oraz promocja młodzieży uzdolnionej językowo.

W zmaganiach językowych wzięło udział sześć szkół powiatu dąbrowskiego. Po podsumowaniu punktów uzyskanych z testu, laureatami Konkursu Językowego WORLD OF WORDS zostali:

I miejsce – Christian Szostok z SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
II miejsce – Vivienne Maiwald z SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
II miejsce ex aequo – Dawid Ciślak z SP w Gruszowie Wielkim
III miejsce – Tomasz Ryczek z SP w Smęgorzowie
IV miejsce – Bartłomiej Janik z SP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Laureaci konkursu zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które zostały wręczone przez Pana Dyrektora Marcina Jarzwieca.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Opracowała: p. Barbara Kogut