spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Konkurs filmowy „Filmeko”

18 kwietnia, 2023

W obliczu nasilających się zmian klimatu, zaniku bioróżnorodności i konieczności pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych konieczna wydaje się edukacja i zwrócenie uwagi młodego pokolenia na te problemy. Konkurs filmowy „Filmeko” pod patronatem  Ministerstwa Klimatu i Środowiska odpowiada na te potrzeby umożliwiając zgłębienie problemu w najlepszy możliwy sposób.

Uczennice kl. 8, K. Kilian, P. Kijak i A. Ruman, przystąpiły do konkursu i przygotowały  film o ekologii, aby pokazać wszystkim, jak bardzo jest to ważny i obszerny temat.

Zachęcamy do obejrzenia filmu.