spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Kolejna edycja konkursu World OF Words za nami!

25 maja, 2024

23 maja w naszej szkole odbyła się III Edycja Powiatowego Konkursu Językowego WORLD OF WORDS pod hasłem „Travel and holidays”. Założeniem przedsięwzięcia jest poszerzenie i utrwalenie zasobu słownictwa, stworzenie uczniom warunków do skonfrontowania swoich umiejętności językowych w rywalizacji z rówieśnikami z innych szkół oraz promocja młodzieży uzdolnionej językowo.

W zmaganiach językowych wzięło udział 29 uczniów z 11 szkół powiatu dąbrowskiego. Po podsumowaniu punktów uzyskanych z testu, laureatami Konkursu Językowego WORLD OF WORDS zostali:

I miejsce
Magdalena Mosio – SP w Oleśnie
II miejsce
Jakub Rzeźnik – SP w Smęgorzowie
III miejsce
ex aequo
Tomasz Ryczek – SP w Smęgorzowie
Wiktor Bogacz – SP w Zarzeczu Dużym
Jakub Kacała – SP w Radgoszczy

Laureaci konkursu zostali uhonorowani dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz kartami podarunkowymi, które zostały wręczone przez Pana Dyrektora Marcina Jarzwieca.

Dyrekcja oraz organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania pani Józefie Taraska -Sołtys Gruszowa Wielkiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie Wielkim za ufundowanie głównych nagród.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Opracowanie p. Barbara Kogut