spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

„I’m not a girl, not yet a woman”

12 marca, 2023

Woman, I can hardly express
My mixed emotions at my thoughtlessness
After all, I’m forever in your debt
And woman, I will try express.

8 marca był okazją do zorganizowania w naszej szkole kilku tematycznych atrakcji popularyzujących wątek ‘Kobiety’ w utworach muzycznych i literackich.

Pretty Woman, Senorita, Single Ladies , Uptown Girls – to tylko niektóre z piosenek, które wprowadziły nas w świąteczny nastrój i były przedmiotem jednego z zaplanowanych działań. Uczniowie bowiem musieli wykazać się umiejętnością słuchania i uzupełnić kartę pracy zawierającą fragmenty tekstów muzycznych z lukami. Pomimo tego, że zadanie nie należało do najłatwiejszych, wszyscy uczestnicy sprawiali wrażenie zadowolonych z zabawy połączonej jednocześnie z nauką.

Uczniowie klasy VIII dodatkowo zmierzyli się z nietypową powtórką literacką. Podczas lekcji języka polskiego, pracując metodą stacji zadaniowych, utrwalali i porządkowali wiedzę dotyczącą motywu kobiety w poznanych lekturach obowiązkowych.

Ćwiczenie spotkało się z bardzo pozytywnymi reakcjami. Praca w grupach pozwoliła w przyjemny sposób uzupełniać informacje i wzajemnie korygować ewentualne niedociągnięcia.

Po raz kolejny potwierdziliśmy, że dobrą zabawę można połączyć z nauką. Efekty pracy uczniów oraz włożony wysiłek zostały docenione i nagrodzone przez nauczycieli.

Opracowanie: p. Anna Więcek i p. Barbara Kogut