spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

Dzień Kolorowej Skarpetki

30 marca, 2023

W dniu 21.03 obchodzimy „Dzień Kolorowej Skarpetki”-Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa, nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przyszli w tym dniu w kolorowych skarpetkach nie do pary, które uwieczniliśmy na zdjęciach. Na lekcjach odbywały się pogadanki mające na celu przybliżenie uczniom problemu chorych na Zespół Downa.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji.

Opracowała: p. Dorota Bzduła